ZELENO SANDUČE

Pošaljite predloge

Specijalni rezevat prirode "Gornje Podunvalje"

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ,,GORNJE PODUNAVLJE“ – Nalazi se na krajnjem severozapadu Srbije, na granici tj tromeđi sa Mađarskom i Hrvatskom. Čine ga dva rita Monoštorski i Apatinski.

SRP ,,Gornje Podunavlje” je zaštićeno prirodno dobro I kategorije, koje se prostire uz levu obalu reke Dunav. Deo je velikog ritskog kompleksa koji se proteže i kroz susedne zemlje Mađarsku (Nacionalni park ,,Dunav – Drava“) i Hrvatsku (Park prirode ,,Kopački rit“) sa kojima čini ekološki jedinstvenu celinu. Deo je velikog rezervata biosfere “Bačko Podunavlje” koji se nalazi na severozapadu Vojvodine koji čini “Evropski Amazon” i predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na čitavom toku Dunava, koji se razlio u nepreglednu mrežu rukavaca i kanala kroz ritske plavne šume Rezervata biosfere Bačko Podunavlje, upisan u UNESCO svetsku listu juna 2017. godine.

DA LI STE ZNALI ?

Specifični kompleksi ritskih šuma ispresecani su rukavcima i kanalima, sa adama, meandrima, vokovima, tonjama, barama, močvarama, vlažnim livadama, tršćacima i ševarima. Karakteristično je bogatstvo ornitofaune u kojoj se ističu retke vrste kao što su orao belorepan i crna roda. U rezervatu je prisutna 51 vrsta sisara, 248 vrsta ptica, 50 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, veliki broj beskičmenjaka, od kojih se izdvaja fauna leptira sa preko 60 vrsta dnevnih leptira i više od 1000 biljnih vrsta. Gornje Podunavlje naseljava najbrojnija populacija evropskog jelena u našoj zemlji.

Prostire se na bezmalo 20.000 ha, uz levu obalu Dunava, obuhvatajući gotovo 70 km rečnog toka. U pojasu oko bezdanske prevodnice, nalazi se veliki broj vikend naselja, od kojih su najpoznatija Baračka, Šebešfok, Kenđija, Daraži fok, Mrtva Baračka. Gornje Podunavlje je jedna od retkih destinacija gde se još uvek može uživati u vožnji Dunavom, nepreglednim rukavcima i kanalima, nesputanoj rici jelena, mirnim noćima u seoskim domaćinstvima, autentičnim ribljim specijalitetima i društvu poslednjih dunavskih alasa. Osim biološke raznovrsnosti Gornje Podunavlje krasi i autentično kulturno nasleđe. Kao rezultat prilagođavanja velikoj reci i njenim ćudima nastali su karakteristični izvorni običaji, nošnje, jezik, riblovni alat, čamci i jela koji privlače goste i ,,Gornje Podunavlje“ čine atraktivnom destinacijom za posetioce.

Možda će vas interesovati i...

Gornje Podunavlje Green Inbox

Green box: create an INBOX for proposals on the website of the Gornje Podunavlje and local community (please see A2.4). Implementation time: in June, a “green Inbox” will be formed on the site with the intention that the local population has a permanent opportunity to communicate and propose, and after the completion of the project. All interested users of the site will have access to the Green inbox. The site will be formed and maintained by the reserve manager - PE "Vojvodinašume", FE “Sombor”

©2021 SRP Gornje Podunavlje. All Rights Reserved. Web by Chilli media