ZELENO SANDUČE

Pošaljite predloge

Integracija lokalne zajednice u proces upravljanja zaštićenim područjima na primeru SRP “Gornje Podunavlje“

Integracija lokalne zajednice u proces upravljanja zaštićenim područjima na primeru srp“gornje podunavlje“ je projekat u kome Javno preduzeće „Vojvodinašume“ kao vodeći partner u projektu u saradnji sa Udruženjem građana „Podunav“iz Bačkog Monoštora i Hrvatskim kulturno-prosvjetnim Društvom “Silvije Strahimir Kranjčević”iz Bačkog Brega zajedničkim aktivnostima približavanja procesa upravljanja zaštićenim područjem lokalnoj zajednici menja percepciju lokalne zajednice i otvara put ka intenzivnijoj međusobnoj saradnji.

Cilj projekta je poboljšanje upravljanja zaštićenim područjem uspostavljanjem intenzivnije saradnje sa lokalnom zajednicom i proširivanjem spektra usluga zaštićenog područja podizanjem kapaciteta dizajniranih za osetljive grupe, uključivanje lokalne zajednice i zainteresovanih strana u proces upravljanja zaštićenim područjem, podizanje svesti lokalne zajednice o značaju zaštićenog područja i usluga ekosistema, omogućavanje korišćenja i pristupa zaštićenom području i centru za posetioce (Eko centar „Karapandža“) pripadnicima ranjivih grupa, pružanje kvalitetnih sadržaja (objekata) u zaštićenom području, namenjenih ranjivim grupama - mladima, deci, ženama, osobama sa invaliditetom, edukacija lokalne zajednice i šire javnosti o značaju očuvanja prirode i zaštićenih područja, radi ublažavanja posledica klimatskih promena, kao jednog od faktora poremećenih bioloških odnosa i pojave pandemije.

 

 

 

 

 

Možda će vas interesovati i...

Gornje Podunavlje Green Inbox

Green box: create an INBOX for proposals on the website of the Gornje Podunavlje and local community (please see A2.4). Implementation time: in June, a “green Inbox” will be formed on the site with the intention that the local population has a permanent opportunity to communicate and propose, and after the completion of the project. All interested users of the site will have access to the Green inbox. The site will be formed and maintained by the reserve manager - PE "Vojvodinašume", FE “Sombor”

©2021 SRP Gornje Podunavlje. All Rights Reserved. Web by Chilli media